Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 157

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych


Tekst aktu: pdf D20140157L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140157.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140157Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2014-02-03
Data wydania: 2013-12-06
Data wygaśnięcia: 2016-10-18
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 300-319 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP