Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 183

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140183L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140183.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140183Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-02-10
Data wydania: 2014-01-10
Data wejścia w życie: 2014-05-11
Data obowiązywania: 2014-05-11
Uwagi: art. 1 pkt 8 lit. a wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2014 r., art. 3 pkt 29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r, art. 4 wchodzi z życie z dniem 15 maja 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP