Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 243

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne


Tekst aktu: pdf D20140243L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140243.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140243Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2014-02-26
Data wydania: 2014-01-10
Data wygaśnięcia: 2016-08-22
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 211-220, art. 223 i art. 229-231 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP