Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 258

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego


Tekst ogłoszony: pdf D20140258.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-03-03
Data wydania: 2014-02-05
Data wejścia w życie: 2014-03-18
Data obowiązywania: 2014-03-18
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP