Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 273

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach detektywistycznych


Tekst aktu: pdf D20140273L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140273.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140273Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2014-03-05
Data wydania: 2014-01-24
Data wygaśnięcia: 2017-03-16
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP