Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 301

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim


Tekst aktu: pdf D20140301L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140301.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-03-12
Data wydania: 2014-02-21
Data wejścia w życie: 2014-03-20
Data obowiązywania: 2014-03-20
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP