Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 312

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140312L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140312.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-03-13
Data wydania: 2014-02-07
Data wejścia w życie: 2014-04-01
Data obowiązywania: 2014-04-01
Uwagi: Art. 1 pkt 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP