Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 423

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140423L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140423.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-04-01
Data wydania: 2014-03-14
Data wejścia w życie: 2014-04-16
Data obowiązywania: 2014-04-16
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP