Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 481

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych


Tekst aktu: pdf D20140481L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140481.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2014-04-14
Data wydania: 2014-03-14
Data wejścia w życie: 2014-07-15
Data obowiązywania: 2014-07-15
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2015, poz. 133 z wyj art. 2-5
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP