Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 498

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych


Tekst aktu: pdf D20140498L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140498.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140498Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-04-17
Data wydania: 2014-04-14
Data wejścia w życie: 2014-07-18
Data obowiązywania: 2014-07-18
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP