Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 567

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


Tekst aktu: pdf D20140567L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140567.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140567Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-04-30
Data wydania: 2014-04-04
Data wejścia w życie: 2014-05-15
Data obowiązywania: 2014-05-15
Uwagi: Art. 17 pkt 2 lit. a, w zakresie art. 16a ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wysokości zasiłku dla opiekuna, Rada Ministrów ustala jego wysokość w drodze rozporządzenia.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP