Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 587

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140587L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140587.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-05-09
Data wydania: 2014-04-04
Data wejścia w życie: 2014-05-24
Data obowiązywania: 2014-05-24
Uwagi: art. 1 pkt 17 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP