Dz.U. 2014 poz. 596

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej


Tekst ogłoszony: pdf D20140596.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2014-05-09
Data wydania: 2014-05-08
Data wejścia w życie: 2014-05-24
Data obowiązywania: 2014-05-24
Data uchylenia: 2016-12-30
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie