Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 616

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą


Tekst aktu: pdf D20140616L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140616.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140616Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-05-15
Data wydania: 2014-04-04
Data wejścia w życie: 2014-07-01
Data obowiązywania: 2014-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP