Dz.U. 2014 poz. 622

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Tekst ogłoszony: pdf D20140622.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-05-16
Data wydania: 2014-02-11
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu