Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 659

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140659L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140659.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-05-21
Data wydania: 2014-04-04
Data wejścia w życie: 2014-06-21
Data obowiązywania: 2014-06-21
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP