Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 768

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych


Tekst aktu: pdf D20140768L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140768.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-06-10
Data wydania: 2014-05-09
Data wejścia w życie: 2014-08-10
Data obowiązywania: 2014-08-10
Uwagi: art. 37 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 22 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP