Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


Tekst aktu: pdf D20140851L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140851.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140851Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2014-06-27
Data wydania: 2014-05-30
Data wygaśnięcia: 2016-11-24
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP