Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 870

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych


Tekst ogłoszony: pdf D20140870.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-06-30
Data wydania: 2014-06-25
Data wejścia w życie: 2014-07-01
Data obowiązywania: 2014-07-01
Uwagi: Par. 5 ust. 1 pkt 3 oraz par. 6 ust. 1 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP