Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 897

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Tekst aktu: pdf D20140897L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140897.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140897Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-07-04
Data wydania: 2014-06-05
Data wejścia w życie: 2014-07-12
Data obowiązywania: 2014-07-12
Uwagi: Art. 1 pkt 17 lit. b w zakresie nadania nowego brzmienia art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, art. 1 pkt 32, 34-36, art. 4,6-8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP