Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 900

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140900L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140900.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-07-07
Data wydania: 2014-05-30
Data wejścia w życie: 2014-07-22
Data obowiązywania: 2014-07-22
Uwagi: Art. 1 pkt 2 w zakresie art. 3 ust. 12 i 13 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; art. 1 pkt 18 w zakresie art. 21b ust. 12 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP