Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 915

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług


Tekst aktu: pdf D20140915L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140915.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140915Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-07-10
Data wydania: 2014-05-09
Data wejścia w życie: 2014-07-25
Data obowiązywania: 2014-07-25
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP