Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 945

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego


Tekst aktu: pdf D20140945L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140945.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-07-17
Data wydania: 2014-06-10
Data wejścia w życie: 2015-01-18
Data obowiązywania: 2015-01-18
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP