Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 970

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


Tekst aktu: pdf D20140970L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140970.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140970Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2014-07-24
Data wydania: 2014-06-26
Data wejścia w życie: 2014-08-24
Data obowiązywania: 2014-08-24
Uwagi: art. 1 pkt 4–6 wchodzą w życie z dniem 25 października 2014 r.; art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2015, poz. 155 z wyj. art. 2-14
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP