Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1004

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141004L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141004.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-07-30
Data wydania: 2014-06-26
Data wejścia w życie: 2014-08-30
Data obowiązywania: 2014-08-30
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP