Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1088

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141088L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141088.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-08-14
Data wydania: 2014-07-11
Data wejścia w życie: 2014-10-14
Data obowiązywania: 2014-10-14
Uwagi: 1) art. 2 pkt 2–8 oraz art. 3 pkt 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 14 sierpnia 2014 r.; 2) art. 3: a) pkt 3 lit. a, c i d oraz pkt 4, 7 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r., b) pkt 1, 2 i 3 lit. b oraz 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP