Dz.U. 2014 poz. 1126

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym


Tekst ogłoszony: pdf D20141126.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2014-08-26
Data wydania: 2014-03-05
Data uchylenia: 2017-01-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Uchylenia wynikające z