Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1138

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141138L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141138.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141138Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-08-28
Data wydania: 2014-07-22
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data obowiązywania: 2015-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 8 lit. c i pkt 10, art. 12 ust. 4, art. 15 i art. 23 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2014 r.; 2) art. 1 pkt 52–54 i pkt 55 w zakresie art. 149 ust. 1 pkt 7, oraz art. 8 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 3) art. 1 pkt 35 w zakresie art. 95d i art. 95e wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.; 4) art. 1 pkt 15 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 5) art. 1 pkt 16 w zakresie art. 31lc ust. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP