Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1146

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020


Tekst aktu: pdf D20141146L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141146.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141146Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-08-29
Data wydania: 2014-07-11
Data wejścia w życie: 2014-09-13
Data obowiązywania: 2014-09-13
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP