Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1159

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego


Tekst ogłoszony: pdf D20141159.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-09-01
Data wydania: 2014-08-21
Data wejścia w życie: 2014-09-16
Data obowiązywania: 2014-09-16
Uwagi: § 2 pkt 17, § 3 pkt 3, 8 i 10, § 4 i § 5 w zakresie odnoszącym się do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz § 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP