Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1188

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141188L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141188.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-09-04
Data wydania: 2014-07-25
Data wejścia w życie: 2014-09-19
Data obowiązywania: 2014-09-19
Uwagi: Art. 1 pkt 16 lit. a wchodzi w życie z dniem 5 października 2014 r.; art. art. 1 pkt. 37 wchodzi w życie 1 listopada 2014 r.; art. 1 pkt 4, pkt 31 lit. b, pkt 32 lit. b, pkt 85 lit. b w zakresie art. 196 ust. 6, pkt 86 lit. c i pkt 95 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; art. 1 pkt 6 w zakresie art. 18b i pkt 7 wchodzi w życie 5 września 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RODZINY
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP