Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1198

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141198L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141198.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141198Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-09-05
Data wydania: 2014-07-11
Data wejścia w życie: 2014-10-01
Data obowiązywania: 2014-10-01
Uwagi: Art. 21 wchodzi w życie z dniem 5 września 2014 r.; art. 1 pkt 72-76, 79 i 82 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; art. 1 pkt 121, 123 lit. b i 134 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.; art. 22 wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP