Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1200

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków


Tekst aktu: pdf D20141200L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141200.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141200Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-09-08
Data wydania: 2014-08-29
Data wejścia w życie: 2015-03-09
Data obowiązywania: 2015-03-09
Uwagi: art. 39 i art. 45 wchodzą w życie z dniem 23 września 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP