Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1215

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym


Tekst aktu: pdf D20141215L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141215.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141215Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-09-12
Data wydania: 2014-07-25
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: art. 21 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 27 września 2014 r.; art. 24 pkt 12 lit. b wchodzi w życie 1 października 2014 r.; art. 24 pkt 3 w zakresie art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 7 lit. b, pkt 9, pkt 11, pkt 17, pkt 19 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP