Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1322

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141322L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141322.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-03
Data wydania: 2014-08-29
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data obowiązywania: 2015-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 3 lit. a wchodzi w życie z dniem 2 października 2015 r.; art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 20 lit. a oraz pkt 36 w zakresie art. 99c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP