Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015


Tekst ogłoszony: pdf D20141330.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-03
Data wydania: 2014-08-27
Data wejścia w życie: 2014-10-18
Data obowiązywania: 2014-10-18
Uwagi: zachowuje moc i może być zmieniane zgodnie z art. 8 ustawy Dz. U. z 2015 r.
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP