Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1370

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia


Tekst ogłoszony: pdf D20141370.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2014-10-09
Data wydania: 2014-10-03
Data wejścia w życie: 2014-10-10
Data obowiązywania: 2014-10-10
Data uchylenia: 2016-10-01
Uwagi: Par. 18 ust. 4, w zakresie składania wniosków przez elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP