Dz.U. 2014 poz. 1382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20141382.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-13
Data wydania: 2014-10-10
Data wejścia w życie: 2014-10-13
Data obowiązywania: 2014-10-09
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione