Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1395

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141395L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141395.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-14
Data wydania: 2014-10-10
Data wejścia w życie: 2014-11-14
Data obowiązywania: 2014-11-14
Uwagi: art. 4 wchodzi w życie z dniem 15 października 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP