Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1491

Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141491L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141491.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-10-31
Data wydania: 2014-10-10
Data wejścia w życie: 2014-11-15
Data obowiązywania: 2014-11-15
Uwagi: art. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP