Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1585

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym


Tekst aktu: pdf D20141585L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141585.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141585Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2014-11-14
Data wydania: 2014-10-23
Data wejścia w życie: 2014-12-15
Data obowiązywania: 2014-12-15
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP