Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1800

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego


Tekst ogłoszony: pdf D20141800.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-12-16
Data wydania: 2014-11-18
Data wejścia w życie: 2014-12-31
Data obowiązywania: 2014-12-31
Uwagi: § 4 ust. 8 i 9, § 5 ust. 3, § 13 ust. 5–8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP