Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1831

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20141831L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141831.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141831Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-12-18
Data wydania: 2014-10-23
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data obowiązywania: 2015-01-01
Uwagi: Art. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP