Dz.U. 2014 poz. 1853

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20141853.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-12-22
Data wydania: 2014-08-14
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie