Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1877

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej


Tekst aktu: pdf D20141877L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20141877.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20141877Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-12-23
Data wydania: 2014-12-05
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data obowiązywania: 2015-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP