Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 1976

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei


Tekst ogłoszony: pdf D20141976.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2014-12-31
Data wydania: 2014-12-15
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data obowiązywania: 2015-01-01
Data uchylenia: 2016-03-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP