Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 4

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150004L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150004.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-01-05
Data wydania: 2014-11-28
Data wejścia w życie: 2015-01-15
Data obowiązywania: 2015-01-15
Uwagi: art. 1 pkt 2, 3 w zakresie dodawanego art. 231 § 4, pkt 5, 8, 11 w zakresie dodawanego art. 1061 § 4, pkt 13, 16, 17, 18 w zakresie dodawanego w art. 208 § 11i pkt 20–24 oraz art. 6 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP