Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 35

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia


Tekst aktu: pdf D20150035L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150035.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-01-09
Data wydania: 2014-11-28
Data wejścia w życie: 2015-09-01
Data obowiązywania: 2015-09-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP