Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 73

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150073L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150073.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-01-15
Data wydania: 2014-12-05
Data wejścia w życie: 2015-01-30
Data obowiązywania: 2015-01-30
Uwagi: art. 1 pkt 13 i 14 wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP