Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 122

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw


Tekst ogłoszony: pdf D20150122.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-01-22
Data wydania: 2015-01-15
Data wejścia w życie: 2015-02-06
Data obowiązywania: 2015-02-06
Uwagi: art. 1: 1) pkt 11 i 13 wchodzą w życie z dniem 22 stycznia 2015 r. z mocą od dnia 23 stycznia 2015 r.; 2) pkt 3 lit. a i lit. b w zakresie art. 35 ust. 4a oraz pkt 6 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP